SEW Utveckling Startades i Augusti 2005 av Seth Westerlund

Företaget finns till för att underlätta starten och företagandet för små och medelstora företag

samt omställning från arbetssökande till arbete.