Människan bör söka det som finns,
inte det hon tycker borde finnas.

Albert Einstein


 

   


Copyright©SEW Utveckling